© Crime-Nieuws.nl

Broers schuldig aan bevoorraden coffeeshop en deelname criminele organisatie krijgen geen straf

De rechtbank heeft twee broers schuldig bevonden inzake professionele handel in wiet en deelname aan een criminele organisatie, maar geen straf opgelegd.

De broers (40 en 48 jaar oud) hielden zich in de periode van maart 2017 tot en met juni 2018 bezig met de professionele handel in wiet. De twee waren verantwoordelijk voor de bevoorrading van een coffeeshop in Den Bosch. Volgens de officier van justitie zouden de verdachten zich naast die bevoorrading ook bezighouden met een aparte handel in wiet niet gelinkt aan de shop. De verdachten ontkennen dit en er zijn wel wat belastende gesprekken maar geen andere bewijzen, volgens de rechtbank. Zo zijn er bijvoorbeeld geen overdrachten geobserveerd en is er nooit wiet aangetroffen die niet voor de coffeeshop bestemd was. Hiervoor worden de broers dan ook vrijgesproken.

Bij het bepalen van de straffen is volgens de rechtbank van belang dat een coffeeshop door de overheid wordt gedoogd, dat de bedrijfsvoering van deze coffeeshop op orde is, dat de buiten de coffeeshop aangetroffen hoeveelheid softdrugs niet onredelijk of extreem was in verhouding tot de hoeveelheid die in de coffeeshop werd omgezet en dat de voorraad uitsluitend bedoeld was voor de gedoogde coffeeshop. Hiermee is sprake van strafbare feiten die direct voortkomen uit de gedoogde bedrijfsvoering van de coffeeshop. Het gaat dan om de schijnbaar onverenigbare situatie waarin aan de ene kant de coffeeshop zich aan de gedoogvoorwaarden houdt, maar dat anderzijds de noodzakelijke aankoop van de voorraad (‘de achterdeur’) strafbare feiten opleveren.

De broers waren beiden in dienst van de coffeeshop en gaven openheid van zaken over hoe zij hun werkzaamheden uitvoerden in het kader van de achterdeur. De twee zijn schuldig bevonden door de rechtbank maar strafoplegging dient volgens een woordvoerder geen redelijk doel. Wel wordt een bestelbus waarmee de 48-jarige man wiet vervoerde, in beslag genomen.

Een aantal medeverdachten, die geen arbeidsovereenkomst hadden met de coffeeshop, zijn wel schuldig bevonden en hebben straf opgelegd gekregen. Eén man heeft een taakstraf gekregen en de andere verdachten hebben voorwaardelijke geldboetes opgelegd gekregen voor hun betrokkenheid bij de professionele handel in wiet.