Honderden kopers valse QR-coronabewijzen hebben brief van politie gekregen met officiële waarschuwing

De politie heeft honderden vermoedelijke kopers van valse QR-coronabewijzen een brief gestuurd met een officiële waarschuwing.

Uit strafrechtelijk onderzoek naar de handel in vervalste coronabewijzen, bleek dat met het Burgerservicenummer van deze briefontvangers een valse QR-code is aangemaakt. De waarschuwingsbrief is geregistreerd in het politiesysteem.

Voor de handel in valse coronabewijzen werden begin november vijf personen aangehouden. Een week later werden nog twee aanhoudingen verricht. De verdachten worden vervolgd voor computervredebreuk en valsheid in geschrifte. Alle valse QR-codes die zij hebben verkocht, zijn onderzocht en hierbij kwamen de Burgerservicenummers naar voren van de mensen die nu een brief hebben ontvangen. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) achten volgens een woordvoerder de kans groot dat zij een valse QR-code hebben gekocht van een van de aangehouden handelaren. Het hebben of het gebruiken van een valse QR-code valt onder valsheid in geschrifte en is daarmee strafbaar.

Er is voor nu besloten de vermoedelijke kopers een officiële waarschuwing te geven en geen nader onderzoek naar hen in te stellen. Als zij opnieuw naar voren komen in een ander onderzoek, dan kan het Openbaar Ministerie alsnog besluiten om een onderzoek te starten en hen strafrechtelijk te vervolgen. Zowel voor het nieuwe strafbare feit als voor het hebben van een vals QR-coronabewijs. Daarnaast zijn de briefontvangers erop gewezen dat het delen van het persoonlijke Burgerservicenummer kan leiden tot identiteitsfraude, wat grote gevolgen kan hebben. De politie heeft, binnen de eenheid Noord-Holland, met een aantal minderjarigen onder de zestien jaar een stopgesprek gevoerd en aan hen de waarschuwingsbrief overhandigd.