Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Man veroordeeld voor opruiing en bedreiging van politici (D66 en eurocommissaris) via Twitter

Een man is door de rechter schuldig bevonden en veroordeeld voor opruiing en bedreiging van politici via Twitter.

De rechtbank Noord-Holland heeft een 56-jarige man uit de gemeente Medemblik veroordeeld wegens opruiing en bedreiging van eurocommissaris Timmermans en D66-fractievoorzitter Paternotte via Twitter. De man kreeg een taakstraf opgelegd van 10 uur, zo heeft de politierechter bepaald.

Het betreffende Twitter-account werd door de verdachte gebruikt om te reageren op nieuwsgebeurtenissen. Tijdens de zitting verklaarde de man dat zijn impulsieve en felle reacties soms voortkwamen uit een vorm van autisme. De politie hield zijn account nauwlettend in de gaten. In mei en juni 2022 plaatste hij tweets waarin hij zich negatief uitliet over de EU-commissaris en de fractievoorzitter van D66. De verdachte gaf tijdens de zitting aan spijt te hebben van zijn acties. Volgens de reclassering heeft hij voldoende ingezien dat dergelijke uitingen ontoelaatbaar zijn. De kans op herhaling wordt als laag ingeschat. Bovendien is de man inmiddels niet meer actief op Twitter.

Het Openbaar Ministerie eiste een geldboete van 550 euro. De advocaat van de verdachte pleitte voor vrijspraak, omdat volgens hem niet kon worden bewezen dat het betreffende Twitter-account toebehoorde aan zijn cliënt.

De rechtbank oordeelde echter, mede op basis van onderzoek van de politie, dat het Twitter-account kan worden gekoppeld aan de verdachte. De politierechter achtte de verdachte schuldig aan opruiing en bedreiging. Door zijn tweets konden anderen worden aangezet tot acties tegen politici, wat de rechter als zeer ernstig bestempelde.

Politici, journalisten en anderen die zich inzetten voor een fatsoenlijk Nederland verdienen bescherming, zo oordeelde de politierechter. Opruiing en bedreiging moeten dan ook krachtig worden bestreden. De officier van justitie had een geldboete van 550 euro geëist, maar de politierechter vond dit niet voldoende gezien de ernst van het feit. De verdachte toonde berouw, wat in zijn voordeel werd meegewogen. Uiteindelijk resulteerde dit in een taakstraf van 10 uur.

Met deze uitspraak benadrukt de rechtbank het belang van het beschermen van politici en andere personen die hun werk doen om de Nederlandse samenleving op een fatsoenlijke manier te besturen en informeren. Het oordeel van de rechter dient tevens als een waarschuwing dat opruiing en bedreiging niet getolereerd worden en dat er consequenties aan verbonden zijn.