Miljoenen euro’s aan cocaïne tussen bevroren Colombiaanse garnalen in Rotterdam

In de Rotterdamse haven is voor miljoenen euro’s aan cocaïne aangetroffen tussen bevroren Colombiaanse garnalen.

Bij een reguliere controle van de Douane in de haven van Rotterdam is afgelopen woensdag een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne ontdekt. De drugs, met een straatwaarde van meer dan 3 miljoen euro, waren verstopt in een container afkomstig uit Colombia die gevuld was met bevroren garnalen. Het betreffende Spaanse bedrijf dat als ontvanger was vermeld, blijkt geen betrokkenheid te hebben bij de smokkeloperatie.

Het HARC-team, een gezamenlijk samenwerkingsverband tussen de FIOD, de Douane, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak in onderzoek genomen. Na de vondst van de verdovende middelen is besloten om deze direct te vernietigen, conform het standaardprotocol.

De ontdekking van de 46 kilo cocaïne is het resultaat van de regelmatige controles die de Douane uitvoert in de haven van Rotterdam, een belangrijk knooppunt voor internationale handel. Het team van professionals, belast met het waarborgen van de veiligheid en het bestrijden van criminaliteit in de haven, heeft een cruciale rol gespeeld bij het onderscheppen van de smokkelwaar.

Het is bekend dat criminelen steeds inventievere methoden hanteren om drugs te verstoppen en illegale handel te bedrijven. Door intensieve controles en samenwerking tussen verschillende instanties blijft de Douane er echter in slagen om deze criminele activiteiten aan het licht te brengen.

De Nederlandse autoriteiten benadrukken dat de strijd tegen de drugssmokkel onverminderd doorgaat. De inbeslagname van deze grote hoeveelheid cocaïne is een belangrijke slag in de voortdurende strijd tegen de internationale drugshandel. Het onderzoek van het HARC-team zal zich richten op het achterhalen van de verantwoordelijken achter deze smokkeloperatie, zowel in Nederland als in het buitenland.

De vondst benadrukt nogmaals het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen drugscriminaliteit. De Douane in Rotterdam werkt nauw samen met andere landen en internationale organisaties om de illegale drugshandel te bestrijden en de veiligheid in de haven te waarborgen.

©️OM