Minderjarige veroordeeld inzake faciliteren grootschalige fraude met phishingpanels

Een minderjarige is schuldig bevonden en veroordeeld inzake faciliteren van grootschalige fraude met phishingpanels.

Een minderjarige verdachte is veroordeeld door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, voor het vervaardigen en verspreiden van phishingpanels. Met deze panels kunnen malafide websites gebouwd worden waarmee op grote schaal phishing gepleegd kan worden.

De verdachte heeft meerdere personen voorzien van zijn panels en hen instructies gegeven voor het gebruik ervan. Ook heeft hij persoons- en accountgegevens aangeboden aan anderen via Telegram. Hiermee heeft hij grootschalige fraude gefaciliteerd die aanzienlijke financiële schade heeft veroorzaakt.

De rechtbank legt de verdachte een voorwaardelijke jeugddetentie op van drie maanden met een proeftijd van één jaar en een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uren.