Nederlandse politie gebruikte vorig jaar meer geweld bij aanhoudingen en situaties

De Nederlandse politie gebruikte vorig jaar meer geweld blijkt uit cijfers.

Nederlandse politieagenten hebben vorig jaar in meer dan 20.000 situaties geweld moeten gebruiken, waarbij in totaal 33.584 keer geweld werd toegepast. De politie wil leren van deze gevallen om letsel zoveel mogelijk te voorkomen en de situatie met zo min mogelijk geweld weer onder controle te krijgen.

Volgens Frank Paauw, portefeuillehouder Conflict en Crisis Beheersing (CCB), brengt het geweldsmonopolie van de politie een grote verantwoordelijkheid met zich mee en moeten politiemedewerkers en de organisatie zichzelf afvragen of ze in bepaalde situaties goed hebben gehandeld. Het rapport Geweldsaanwendingen door politieambtenaren 2022 is vandaag gepresenteerd en geeft inzicht in hoe de geweldsmiddelen worden ingezet.

Paauw maakt zich zorgen over het geweld dat tegen kwetsbare mensen moet worden ingezet. Hij vindt dat de zorg voor deze groep niet bij de politie hoort, omdat veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen niet of nauwelijks overlast gevend, crimineel of gevaarlijk zijn.

Om in een veranderende maatschappij veilig politiewerk te kunnen blijven doen, pleit Paauw voor maximale toe- en uitrusting van medewerkers. Hij noemt als voorbeeld de aanpassing van trainingen en tactieken van de Mobiele Eenheid (ME) om deze toekomstbestendig te maken. Daarnaast vindt hij dat er sneller toestemming van het Openbaar Ministerie moet komen om sociale media-kanalen beter in de gaten te kunnen houden en pleit hij voor de instelling van een digitale wijkagent.

De-escalerend communiceren ziet Paauw als een belangrijk leerpunt en de Politieacademie biedt trainingen op dit gebied aan. Ook is hij tevreden met de komst van het stroomstootwapen in 2022, omdat het in driekwart van de gevallen voldoende was om te dreigen met dit middel om de situatie onder controle te krijgen, met minder letsel en geweld tot gevolg.

Paauw benadrukt dat geweld altijd lelijk en heftig is en dat de politie het lichtst mogelijke geweldsmiddel moet gebruiken als de situatie daar om vraagt. Een foutloze politie kan hij niet garanderen, maar een betrokken en dienstbare politie wel.