Nederlandse politie scherpt beleid aan inzake gebruik TikTok door agenten

De Nederlandse politie heeft het beleid aangescherpt rond het gebruik van TikTok door agenten.

Vanwege veiligheidsredenen verbieden veel overheden het zakelijk gebruik van de populaire app TikTok. Ook bij de politie was het downloaden van TikTok op de werktelefoon al niet mogelijk. Nu heeft de politie aangekondigd dat het beleid wordt uitgebreid naar alle digitale apparaten, zoals tablets. Toch blijft een beperkte groep collega’s toestemming houden om zakelijke TikTok-accounts te gebruiken voor politiewerk.

Het TikTok-beleid van de politie is aangescherpt vanwege de veiligheidsrisico’s die het platform met zich meebrengt. Het sociale medium heeft echter ook veel voordelen, omdat het de politie in contact brengt met jongeren die anders moeilijk te bereiken zijn en de informatiepositie van de politie versterkt. Het draagt hiermee bij aan het dagelijks politiewerk.

De politie zal alleen een kleine groep collega’s toestemming geven om TikTok zakelijk te gebruiken, voor onder meer opsporing, intelligence, communicatie, toezicht en handhaving. Deze collega’s krijgen speciale telefoons die alleen worden gebruikt voor officiële zakelijke TikTok-accounts en opsporings- en intelligence-doeleinden.

Hoewel de politie zich bewust is van de gevaren en risico’s van het platform, kan het zich niet veroorloven om TikTok te negeren, omdat miljoenen Nederlanders er gebruik van maken. De politie heeft de verantwoordelijkheid om in goede verbinding te staan met alle leden van de samenleving, inclusief online. Met de verschillende aanscherpingen in het TikTok-beleid wil de politie de gevaren en risico’s van het platform beter beheersen.