© crime-nieuws.nl

Politie start onderzoek jeugdgroep na video geweldsincident op sociale media

De politie onderzoekt een jeugdgroep vanwege geweld in een video op sociale media.

Afgelopen weekend vond er in de gemeente Haaksbergen een ernstig geweldsincident plaats waarbij een groep jeugdigen betrokken was. Het incident kwam aan het licht door een filmpje van een conflictsituatie dat via sociale media werd verspreid en veelvuldig bekeken en besproken werd. De politie heeft het filmpje inmiddels in bezit en is een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen.

Na het bekijken van het filmpje heeft de politie direct actie ondernomen en is in gesprek gegaan met een aantal jongeren en hun ouders. Het lijkt erop dat er meerdere incidenten hebben plaatsgevonden waarbij meerdere jongeren betrokken waren. In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen om de exacte toedracht van deze incidenten te achterhalen.

Vanwege het feit dat zowel de verdachten als de slachtoffers minderjarig zijn, hanteert de politie een zeer terughoudende houding wat betreft het verstrekken van informatie. Zoals altijd wordt eerst zorgvuldig onderzoek gedaan naar de aanleiding en de precieze gang van zaken. Het belangrijkste doel is om de waarheid te achterhalen en recht te doen aan alle betrokkenen.

De politie roept getuigen op om zich te melden met eventuele informatie die kan bijdragen aan het onderzoek. Verder benadrukt de politie dat geweld onder jongeren onacceptabel is en dat er alles aan gedaan zal worden om de verantwoordelijken te identificeren en te berechten volgens de geldende wet- en regelgeving.

De komende tijd zal het onderzoek voortgezet worden en zal er nauw samengewerkt worden met het Openbaar Ministerie om tot een zorgvuldige afhandeling van deze zaak te komen. De politie streeft naar een veilige omgeving voor iedereen, waarbij geweld geen plaats heeft en waar de jeugd zich kan ontwikkelen op een positieve en constructieve manier.