Politieagent Landelijke Eenheid buiten functie gesteld vanwege grensoverschrijdend gedrag

De politie heeft een medewerker van de Landelijke Eenheid buiten functie gesteld van mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Naar aanleiding van meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag en het misbruiken van de positie werd er een onderzoek gestart door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Landelijke Eenheid. De medewerker is buiten functie gesteld en de toegang tot de politiegebouwen en -systemen ontzegd. Hij mag gedurende het onderzoek geen werkzaamheden verrichten namens de politie.

‘In de eerste plaats is dit natuurlijk pijnlijk voor de collega’s die hiermee te maken hebben gehad. Ik waardeer hun moed om hiermee naar voren te stappen. We nemen de meldingen uiterst serieus, onderzoeken ze zorgvuldig en nemen passende maatregelen. Het onderzoek loopt echter nog en we kunnen niet voortijdig conclusies trekken. Ik hecht veel waarde aan een veilig werkklimaat voor iedereen. Willen we de veiligheid binnen onze eenheid vergroten, dan is dit een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het vraagt dat we ons uitspreken over het gewenste gedrag en dat bespreken, er afspraken over maken en elkaar daarop aanspreken.’ Aldus Oscar Dros, politiechef Landelijke Eenheid.