ridouan taghi gezocht
Ridouan (Redouan) T. verdacht van opdracht geven tot reeks liquidaties. © Politie

Stoppen briefverkeer Ridouan Taghi en Mohammed B. wettelijk niet mogelijk

Het stoppen van briefverkeer tussen gedetineerden is volgens de minister wettelijk niet mogelijk.

Dat heft minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming gemeld naar aanleiding van het nieuws rond Ridouan Taghi en brieven naar Mohammed B.. De minister heeft duidelijk gemaakt dat hij de wet wel zou willen aanscherpen om contact tussen bepaalde gedetineerden te stoppen. Ook toezicht op contact tussen bepaalde gevangenen en hun advocaten wordt dan mogelijk. Op dit moment is dat dus nog niet mogelijk.

Volgens de wet mag momenteel bepaald contact alleen worden gestopt als blijkt dat bijvoorbeeld brieven ontoelaatbare inhoud bevatten. De brieven moeten dan eerst gelezen worden. Dat is in het geval van Ridouan Taghi en Mohammed B. ook het geval. Het nieuws kwam naar buiten dat er contact zou zijn maar uit de brieven blijkt niets van kwade wil of plannen van de twee om iets te ondernemen. Het lijkt om een storm in een glas water te gaan. Taghi besloot de brieven zelf vrij te geven en te laten zien dat er niets strafbaars in staat.