© Pexels

Vergeetachtige president Biden deelde bewust geheime stukken, maar wordt niet aangeklaagd

Speciaal aanklager Robert Hur heeft onthuld dat president Biden na zijn vicepresidentschap geheime documenten in huis had en deze met anderen deelde.

Ondanks deze bewuste handelingen ziet Hur geen reden om Biden aan te klagen. Hur vermoedt dat er geen opzet in het spel was en denkt dat de president de jury zou kunnen overtuigen van zijn goede bedoelingen en slecht geheugen als het tot een rechtszaak komt.

In november 2022 vonden advocaten van Biden tien geheime documenten in een afgesloten kast in zijn privékantoor in Washington. In januari vorig jaar werden in zijn woning in Wilmington meer geheime documenten aangetroffen. Biden had na het beëindigen van zijn vicepresidentschap niet het recht om deze documenten nog in bezit te hebben.

De zaak kreeg extra aandacht omdat Biden in 2022 verontwaardigd reageerde op de vondst van vertrouwelijke stukken op het landgoed van voormalig president Trump. Hur concludeert dat Biden om verschillende redenen niet aangeklaagd hoeft te worden, waaronder het recht om de documenten als vicepresident mee naar huis te nemen. Hur sluit niet uit dat Biden na zijn vicepresidentschap vergat dat hij ze nog in bezit had.

De beslissing van Hur om geen aanklacht in te dienen, lijkt te zijn gebaseerd op het geloof dat juryleden zullen accepteren dat Biden de documenten vergat en hem zullen zien als een sympathieke oudere man met een slecht geheugen in de rechtszaal.