Ziggo verplicht om waarschuwingsbrief te sturen in zaak auteursrechteninbreuk klant met honderden e-books

Het hof verplicht Ziggo om een klant met honderden e-books online een waarschuwingsbrief te sturen.

Stichting Brein, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van auteursrechten, heeft via een IP-adres van een Ziggo-klant een bibliotheek met honderden auteursrechtelijk beschermde e-books ontdekt die openbaar via het internet toegankelijk is. Brein wilde dat Ziggo een waarschuwingsbrief naar haar klant met dat IP-adres stuurt om de openbare toegang tot die bibliotheek af te sluiten. Ziggo wilde hier niet aan meewerken, maar het hof heeft nu geoordeeld dat Ziggo verplicht is om de waarschuwingsbrief te sturen.

Het hof heeft in dit kort geding besloten dat als de klant de online toegang tot die bibliotheek niet afsluit na ontvangst van de waarschuwingsbrief, Ziggo ook de NAW-gegevens van deze klant aan Brein moet verstrekken. Brein heeft aannemelijk gemaakt dat er sprake is van inbreuk op de auteursrechten van de schrijvers die bij Brein zijn aangesloten. Het hof vindt de belangen van Brein om de openbare toegang via internet tot deze bibliotheek af te laten sluiten zwaarder wegen dan de inbreuk op de privacy van de Ziggo-klant en het belang van Ziggo.

Het hof geeft aan dat zowel Ziggo als Brein deze persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) mogen verwerken. Brein wilde ook voor toekomstige, nu nog onbekende gevallen deze NAW-gegevens kunnen opvragen, maar het hof heeft besloten dat de belangenafweging steeds opnieuw gemaakt moet worden afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden.