Foto ter illustratie. © Pexels / Pixabay

Justitie eist verbod motorclub Hardliners MC opgezet vanuit gevangenis Haarlem

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank Noord-Holland verzocht om de motorclub ‘Hardliners’ te verbieden en de vereniging te ontbinden.

Dit verzoek werd op 31 augustus 2023 ingediend. Tegelijkertijd loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de Hardliners Motorcycle Club (MC), een van de grootste motorclubs in Nederland.

De Hardliners MC is een Nederlandse motorclub die in 2019 werd opgericht vanuit detentie in Haarlem, kort voordat de Hells Angels civiel verboden werden. De oprichter, een 41-jarige man, had eerder een gevangenisstraf van negen jaar uitgezeten, onder andere vanwege zijn leidinggevende rol binnen een ‘chapter’ van de Hells Angels.

Dit verzoek om de Hardliners te verbieden maakt deel uit van een bredere nationale en integrale aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) door de Nederlandse overheid. Eerder zijn soortgelijke procedures met succes uitgevoerd tegen onder andere de Hells Angels, Bandidos, Catervarius Brotherhood, No Surrender, Caloh Wagoh, en Satudarah.

De Hardliners MC is sinds de oprichting snel gegroeid en behoort tot een van de grootste OMG’s van Nederland, met 22 chapters in 2021. Veel voormalige leden van andere verboden OMG’s hebben zich aangesloten bij de Hardliners.

Het OM stelt dat de club de afgelopen jaren onderwerp is geweest van verschillende strafrechtelijke onderzoeken. Het lopende strafrechtelijke onderzoek bij de rechtbank Noord-Holland richt zich op meerdere leden van de club, waaronder de oprichter, die worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie gericht op het plegen van geweldsmisdrijven.

Het OM benadrukt dat de (bestuurs)leden van de Hardliners zich niet alleen schuldig maken aan ernstige strafbare feiten, maar dat binnen de club ook een cultuur wordt onderhouden die geweld door de leden uitdrukkelijk aanmoedigt en faciliteert. Zelfs de detentie van bestuursleden weerhoudt hen er niet van om ernstige strafbare feiten te blijven plegen.

De motorclub wordt beschreven als een organisatie met een hiërarchische structuur, strikte zwijgplicht naar buiten (omerta), financiële steun voor gedetineerde leden, en een cultuur van geweld waarin geweld genormaliseerd en gestimuleerd wordt. De club zou geweld als een integraal onderdeel van haar activiteiten beschouwen.

Het OM heeft de rechtbank verzocht om een voorlopige voorziening te treffen totdat er een definitieve beslissing is genomen over het verzoek om de club te verbieden. Als de rechtbank dit verzoek honoreert, zou de Hardliners MC haar activiteiten moeten staken voor de duur van deze voorlopige voorziening.