Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Man moet cel in en ruim 200.000 euro betalen na jarenlang uitbuiten en prostitueren vrouwen in Purmerend

Een man heeft een celstraf opgelegd gekregen voor het jarenlang uitbuiten en prostitueren van meerdere vrouwen.

De 32-jarige man is veroordeeld voor het uitbuiten van drie kwetsbare vrouwen in Purmerend gedurende een periode van bijna drie jaar. Hij kreeg een gevangenisstraf opgelegd van vier jaar en mag vijf jaar lang geen contact hebben met de slachtoffers. Daarnaast moet hij ruim 200.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.

De man handelde samen met anderen en dwong de vrouwen tot prostitutiewerkzaamheden. Hij maakte misbruik van hun kwetsbare positie en liet hen hun verdiensten, of een groot deel daarvan, afstaan. Hij zorgde voor onderdak voor twee van de vrouwen, beperkte hun bewegingsvrijheid en liet hen niet over hun eigen geld beschikken. Hij dreigde ook een slachtoffer dat haar zoon zou worden weggenomen als ze niet voor hem zou blijven werken.

De advocaat van de verdachte beweerde dat de vrouwen vrijwillig in de prostitutie werkten, maar de rechtbank ging daar niet in mee. De verdachte manipuleerde, misleidde en bedreigde de vrouwen om hen in de prostitutie te laten werken. Dit is een vorm van mensenhandel en de rechtbank rekende dit de verdachte zwaar aan.

De verdachte had alleen oog voor zijn eigen financieel gewin en bekommerde zich niet om het leed dat hij de slachtoffers heeft aangedaan. Hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden.

De rechtbank hield rekening met de eerdere veroordeling voor een geweldsdelict en straffen in soortgelijke zaken en legde een gevangenisstraf van vier jaar op. De verdachte mag vijf jaar lang geen contact hebben met de slachtoffers.

De verdachte moet aan alle slachtoffers schadevergoedingen betalen. De immateriële schadevergoeding bedraagt 10.000 euro voor elk slachtoffer en de materiële schadevergoeding varieert van 10.000 tot 160.000 euro, afhankelijk van de gemiste opbrengsten van hun prostitutiewerkzaamheden. De rechtbank sluit niet uit dat de daadwerkelijk geleden schade hoger is, maar dat kan niet eenvoudig worden vastgesteld. De slachtoffers kunnen de resterende schade via de civiele rechter vorderen.