Alleen maar 500 euro briefjes! © Crime-Nieuws.nl

Miljoen euro geëist door justitie Amsterdam van man met weinig legaal inkomen

Justitie heeft een miljoen euro geëist van een man die eerder werd veroordeeld inzake witwassen.

Het gerechtshof legde de man in april 2019 een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op voor de duur van 24 maanden. Naar aanleiding van de veroordeling is door het OM een ontnemingsvordering ingediend. Uit het arrest blijkt dat de verdachte in de periode van 1 januari 2009 tot en met 14 januari 2016 een bedrag van in totaal 1.085.376,25 euro heeft witgewassen. Het gerechtshof heeft in haar arrest vastgesteld dat de geldbedragen afkomstig zijn uit criminele praktijken. Het is onduidelijk gebleven om welke misdrijven het gaat. De veroordeelde heeft cassatie ingesteld tegen het arrest van het hof.

De man kwam in beeld bij de FIOD naar aanleiding van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) van een ongebruikelijke transactie bij de aan- en verkoop van zes bungalows. Dat leidde tot een nader onderzoek door de belastingdienst naar het bedrijf van de man. Tijdens het onderzoek bleek dat de geldstromen wat vragen opriepen en leken samen te vallen met een vermoeden van witwassen. Op bankrekeningen van de verdachte en zijn bedrijf werden contanten geldbedragen gestort die volgens justitie niet verklaarbaar waren. De man beschikte over weinig legale inkomsten.

Het OM heeft voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 14 januari 2016 geanalyseerd welke uitgaven verdachte heeft gedaan en welke legale ontvangsten daar tegenover stonden. Op die manier is over die periode het totaal aan wederrechtelijk verkregen voordeel berekend. Volgens de berekeningen gaat het om 1.043.872 euro om precies te zijn. Het bedrag moet de man als het aan justitie lift aan de staat betalen. De rechtbank doet begin augustus uitspraak in deze zaak.