© Crime-Nieuws.nl

Rotterdamse agent die kopstoot uitdeelde bij aanhouding vervolgd voor valse proces-verbaal

Een Rotterdamse agent die een kopstoot uitdeelde bij een aanhouding wordt vervolgd voor een valse proces-verbaal.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de 37-jarige agent van de eenheid Rotterdam te vervolgen wegens het plegen van meineed. Hij wordt ervan verdacht opzettelijk een proces-verbaal te hebben opgesteld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid.

De betreffende agent was samen met collega’s betrokken bij een preventieve fouillering van een groep mensen in de buurt van een garage. Toen de eigenaar van de garage probeerde te ontsnappen, heeft de agent hem een kopstoot gegeven tijdens de aanhouding.

In het opgestelde proces-verbaal schreef de agent dat hij de kopstoot gaf omdat de garagehouder hem had vastgegrepen en dat dit nodig was om los te komen. Volgens het Openbaar Ministerie komen deze verklaringen echter niet overeen met de camerabeelden van het incident.

De agent zal worden vervolgd voor het opstellen van een vals proces-verbaal. Het Openbaar Ministerie is van mening dat er geen sprake kan zijn van een vergissing of een andere interpretatie van de gebeurtenissen door de agent. Het opstellen van het valse proces-verbaal moet bewust zijn gebeurd.

De vervolging richt zich niet op de kopstoot zelf. Hiervoor werd de agent eerder al veroordeeld tot een geldboete van 250 euro.

Eerder heeft de rechtbank in Rotterdam geoordeeld dat de strafzaak tegen de garagehouder was gebaseerd op een proces-verbaal dat niet overeenkwam met de ingebrachte camerabeelden van de garagehouder. De rechter oordeelde in zijn vonnis dat het proces-verbaal “in strijd met de waarheid is opgemaakt en dat dit, mede gezien de gedetailleerde inhoud ervan, opzettelijk moet hebben plaatsgevonden.” Omdat de zaak van de agent gerelateerd is aan dit proces-verbaal, zal deze worden voorgelegd aan de rechtbank in Den Haag.

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat het optreden tegen ambtsmisbruik en het opzettelijk verdraaien van feiten binnen het politiekorps van groot belang is. De zaak zal nu door de rechtbank in Den Haag worden behandeld, waar een oordeel zal worden geveld over de vermeende meineed en de gevolgen daarvan voor de betrokken agent.