Kroongetuige in ‘Zwembadmoord Marum’ zaak vervolgd voor meineed

Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd dat de kroongetuige in de beruchte zaak die bekend staat als de ‘Zwembadmoord’ uit 2012, wordt vervolgd voor meineed.

De kroongetuige legde onder ede verklaringen af tijdens zittingen in december 2020 en februari 2022, waarbij hij onder andere sprak over zijn sms- en telefoonverkeer met een van de verdachten. Echter, een deel van de door hem overgelegde berichten bleek achteraf vervalst te zijn. De kroongetuige heeft toegegeven dat hij deze berichten heeft gemanipuleerd om zijn verklaringen kracht bij te zetten.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de kroongetuige in de geruchtmakende ‘Zwembadmoord’ zaak uit 2012 te vervolgen voor meineed. Deze verrassende wending komt nadat het aan het licht kwam dat de kroongetuige, die onder ede verklaringen aflegde op verschillende zittingen, valse berichten heeft ingebracht om zijn verhaal te ondersteunen.

Tijdens een zitting voor de rechter-commissaris op 9 december 2020 en later tijdens de inhoudelijke behandeling voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Groningen op 17 februari 2022, sprak de kroongetuige over zijn communicatie via sms- en telefoonverkeer met een van de verdachten in de zaak. Hij overhandigde ook telefoons met berichten als bewijsmateriaal. Echter, na onderzoek bleek dat een deel van deze berichten vals was.

In het jaar 2022 heeft de kroongetuige tijdens de zitting toegegeven dat hij bewust een deel van deze berichten heeft vervalst om zijn verklaringen krachtiger te maken. Deze bekentenis heeft geleid tot de beslissing van het OM om hem te vervolgen voor meineed, wat volgens artikel 207 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar is.

De zaak tegen de kroongetuige zal worden behandeld op de MK (meervoudige kamer) in Groningen op 4 oktober 2023 om 09.00 uur. Deze ontwikkeling werpt een schaduw van twijfel op de geloofwaardigheid van de kroongetuige en kan mogelijk gevolgen hebben voor andere bewijsstukken en getuigenverklaringen in de ‘Zwembadmoord’ zaak.

De ‘Zwembadmoord’ zaak uit 2012 heeft altijd veel aandacht getrokken vanwege de gruwelijke aard van het misdrijf. Het is een geruststelling voor de rechtzoekenden dat het OM de vermeende meineed serieus neemt en de zaak nauwlettend volgt. Het is nu aan de rechtbank om te bepalen of de kroongetuige schuldig bevonden zal worden aan meineed en welke gevolgen