ridouan taghi gezocht
Ridouan (Redouan) T. verdacht van opdracht geven tot reeks liquidaties. © Politie

Ridouan Taghi ontkent ongeoorloofd contact met neef in Marokkaanse gevangenis

Ridouan Taghi ontkent ongeoorloofd contact te hebben gehad met zijn neef in een Marokkaanse gevangenis.

In een recente uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) werd beweerd dat Ridouan Taghi ongeoorloofd contact heeft gehad met zijn neef, die momenteel gevangen zit in Marokko. Echter, Taghi ontkent ten stelligste dat er sprake is geweest van een dergelijk gesprek. In een gespreksverslag, gedeeld met het ANP door zijn advocaat, wil Taghi aantonen dat er geen contact heeft plaatsgevonden.

Taghi’s advocaat, Thomas van der Horst, die gespecialiseerd is in detentiegerelateerde zaken, schrijft: “Het feit dat mijn cliënt op een moment zijn moeder belde waarop zijn zus blijkbaar in gesprek was met de neef, berust op toeval en kan gezien de controle en het toezicht vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught niet als opzettelijk worden gepland.”

Het betreffende telefoongesprek vond vorig jaar plaats toen Taghi zich in de EBI in Vught bevond. Op dat moment was zijn zus aanwezig en sprak zij met haar zoon, die gedetineerd is in Marokko en naar verluidt deel uitmaakt van Taghi’s criminele organisatie. De beroepscommissie stelt in haar uitspraak: “Het is voldoende aannemelijk dat de gedetineerde via zijn moeder en zus de gelegenheid heeft gehad om contact te hebben met zijn neef. Zijn neef is geen toegestaan contactpersoon.”

Als gevolg van dit ongeoorloofde contact is het regime van Taghi in de EBI verzwaard. Volgens Van der Horst heeft dit tot gevolg gehad dat “mijn cliënt tot op heden, nu al een jaar lang, geen contact meer mag hebben met zijn moeder.” Van der Horst voegt eraan toe: “Er is dus duidelijk geen sprake van een eerlijke behandeling van zijn klacht(en).”

De beweringen van de beroepscommissie en de daaropvolgende verzwarende maatregelen hebben Taghi’s vermogen om contact te onderhouden met zijn moeder ernstig beperkt. Hij blijft echter volhouden dat het bewuste gesprek slechts toeval was en dat er geen sprake was van opzettelijk contact met zijn neef in de Marokkaanse gevangenis.

Deze kwestie werpt opnieuw de schijnwerpers op Taghi, die wordt beschouwd als een van de meest beruchte criminelen in Nederland. De zaak roept ook vragen op over de handhaving van het toezicht en de controle binnen de EBI en de mogelijke consequenties van ongeoorloofd contact voor gedetineerden.

De ontkenning van Ridouan Taghi en het aangevoerde gespreksverslag zullen ongetwijfeld een rol spelen in verdere juridische procedures met betrekking tot deze kwestie. De advocaat van Taghi, Inez Weski, werd recent aangehouden in verband met verschillende verdenkingen waaronder deelname aan een criminele organisatie. Er zouden chats zijn die mogelijk wijzen op het doorspelen van informatie. Het voorarrest van Weski is met verlengd.